Ovidius

     

Ovidius Bygg AB startade sin verksamhet 1994. Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är Stockholmsregionen.

 

Inriktningen är byggnation inom i huvudsak ROT-sektorn samt fasadrenovering.

  

Våra uppdrag är entreprenadverksamhet åt externa uppdragsgivare samt produktion av bostäder i egen regi.

 

Bland externa uppdrag så utför vi bland annat hyresgästanpassningar, ombyggnad av bostäder, renovering / restaurering av byggnader med kulturhistoriska värden, fasadarbeten samt stambyten.

 

Ovidius Bygg AB har en omsättning på ca 100 Mkr / år och är 40 personer anställda. Kontoret är beläget i Bromma.

 

Företagets ledning, tjänstemän och yrkesarbetare har lång erfarenhet av produktion, hantverk och förvaltning vilket borgar för väl genomförda projekt.

 

 

 

 

Välkommen

Till Ovidius din Byggare och Förvaltare. 

Vi är verksamma inom bygg- och fastighetsbranchen i Stockholm och Skåne.

Entreprenader och projektutveckling utförs av Ovidius Bygg AB samt fastighetsförvaltning genom Ovidius Fastighetsförvaltning AB.

 

 Ovidius bygg söker nu nya medarbetare!

se fliken Nytt för mer info.